Nowelizacja k.c. wprowadziła obowiązek pisemnego zgłaszania inwestorowi realizacji robót jako podwykonawca. W braku takiego zgłoszenia inwestor nie będzie musiał zapłacić podwykonawcy wynagrodzenia, którego ten nie otrzymał od swojego kontrahenta (np. generalnego wykonawcy).

Wzór możesz pobrać klikając tutaj - Zgłoszenie podwykonawcy

Trzy krótkie uwagi co do wzoru:

1. Najistotniejszym elementem zgłoszenia jest oznaczenie robót. Inwestor ponosi odpowiedzialność, jeżeli są szczegółowo opisane. Na tym tle przewiduję hurtową ilość wyroków. Dla swojego bezpieczeństwa przyjmij, że w tym przypadku im więcej opisu, tym lepiej.

2. Podawanie wysokości wynagrodzenia nie jest wymagane. Jednak inwestor odpowiada maksymalnie do wynagrodzenia, które przewidział za Twój zakres robót w umowie z wykonawcą (generalnym wykonawcą). Jeżeli okaże się, że Twoje wynagrodzenie jest wyższe inwestor prawdopodobnie poinformuje Cię o tym, co rozjaśni nieco Twoją sytuację.

3. Optymalnym rozwiązaniem w kontekście pkt 1 jest załączenie do zgłoszenia projektu pokazującego roboty, które masz wykonać. Jeżeli nie masz takiej możliwości wykreśl załącznik ze zgłoszenia.