Cały czas pracuję nad jeszcze lepszą jakością usług kancelarii. Najnowszym krokiem w tym kierunku jest wdrożenie systemu CRM Sprawy

Najważniejsze korzyści, które niosą Państwu te trzy litery to:
1. dostęp online do wirtualnych akt obejmujących wszystko, co wyszło z/przyszło do kancelarii w Państwa sprawie,
2. faktury z raportami pokazującymi czarno na białym nasz czas pracy,
3. powiadomienia mailowe o terminach rozpraw i spotkań.

Wszystkie dane przechowywane są na serwerach zlokalizowanych z Zurychu gwarantując Państwa informacjom te same zabezpieczenia, z których korzystają szwajcarskie banki.