Na 30 slajdach znajdziecie Państwo warte odnotowania wyroki KIO, w których Izba wyjaśniała na ile może sobie pozwolić zamawiający tworząc postanowienia umowy, na podstawie której wykonywane będzie zamówienie publiczne.

Prezentacja dostępna jest tutaj - Swoboda umów w zamówieniach publicznych