Pomimo tego, że od ponad roku obowiązują nowe regulacje dotyczące solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców, nadal w praktyce ważne są przepisy, które zostały już uchylone. Jeszcze przez długi czas będą toczyły się procesy sądowe dotyczące umów zawartych na tle poprzedniego stanu prawnego.

W formie prezentacji przedstawiamy odpowiedzi na 10 najistotniejszych pytań, które stawiały sobie firmy budowlane odnosząc do swojej sytuacji poprzednią wersję art. 647(1) k.c. Wątpliwości te zostały podkreślone przez autorów projektu nowych przepisów dotyczących solidarnej odpowiedzialności inwestora.

Link do prezentacji - 10 pytań o solidarną odpowiedzialność inwestora przed 06.2017 r.