Żeby Święta, zgodnie z treścią niezliczonych życzeń były „spokojne” dzielę się listą postanowień regulaminów sklepów internetowych, które w 2016 r. zostały uznane za niedozwolone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skutkiem tego ujmując rzecz najprościej jest to, że konsument, wobec którego sprzedawca powołuje się na taką regulację może mu powiedzieć, żeby pocałował go tam, gdzie światłowód nie dochodzi. Branża e-commerce jest rekordzistą w ilości postanowień na czarnej liście UOKiK. Na dzień dzisiejszy w rejestrze figurują 224 wpisy z 2016 roku. Spośród nich wybrałem te, które powtarzały się najczęściej/mają największe znaczenie praktyczne/realnie mogą wystąpić w obrocie. W lwiej części dotyczą one reklamowania i zwrotu produktów.

Życzę, żeby nikt z Czytelników tego tekstu nie musiał stosować wiedzy w nim zawartej na własnej skórze.

Oto i postanowienia (podane z numerem, dzięki któremu wyszukacie je na stronie http://decyzje.uokik.gov.pl/nd_wz_um.nsf):

1. "Podstawą zwrotu jest paragon (dowód zakupu), który Kupujący odsyła razem ze zwracanym towarem." Numer wpisu: 6713

2. "W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić kurierowi lub pracownikom obecnym przy dostawie. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego i podpisanego przez kuriera protokołu." Numer wpisu: 6713

3. "W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru sklep zwraca klientowi zapłaconą kwotę pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia" Numer wpisu 6680

4. "W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient." Numer wpisu: 6706

5. "Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone drogą mailową na adres: sklep@ealp.pl. Wpisać w temacie REKLAMACJA (nr zamówienia)" Numer wpisu: 6705

6. "Bulwarshop zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania." Numer wpisu: 6694

7. "W przypadku korzystania z wyżej wymienionego prawa zwracany towar należy odesłać na własny koszt włącznie z ubezpieczeniem przesyłki na adres ZUHIP Sp. z o.o., 62-731 Przykona, Olszówka 4C (…) Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy: a/ Z kompletną jego zawartością zgodną ze stanem w chwili nabycia, b/ Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone bez jakichkolwiek śladów ich użytkowania". Numer wpisu: 6689

8. "Sklep internetowy jbpartner.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika naszego serwisu." Numer wpisu: 6681

9. "Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zagubienie przesyłki wynikające ze strony kuriera lub Poczty Polskiej." Numer wpisu: 6677

10. "Podmiot prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych." Numer wpisu: 6676

11. "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego" Numer wpisu: 6668

12. "Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów użytkowania, nie posiada wad, z wyjątkiem stanowiących podstawę reklamacji" Numer wpisu: 6628

13. "Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem" Numer wpisu: 6571

14. "Sklep internetowy jbpartner.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet lub nagłego wyczerpania zapasów magazynowych u dostawców" Numer wpisu: 6551

15. "Firma Komstal zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub z innych powodów ekonomicznych. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego" Numer wpisu: 6549

16. "Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych" Numer wpisu: 6455

17. "Zakup w sklepie internetowym www.marketbiurowy.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu" Numer wpisu: 6409

18. "Opisy produktów odzwierciedlają w możliwie najwyższym stopniu specyfikę zamawianego towaru. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń" Numer wpisu: 6394

19. "Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki do klienta" Numer wpisu: 6391

20. "Możliwość zwrotu towaru dotyczy jedynie sprzedaży wysyłkowej, nie dotyczy zakupów odbieranych osobiście…" Numer wpisu: 6362

21. "W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer zwrotu. Numer zwrotu powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru zwrotu mogą zostać nieodebrane" Numer wpisu: 6313.