Szkolenie "Umowy budowlane 2.0" skupia się na problemach najczęściej napotykanych przy realizacji kontraktów budowlanych. Tematyka dotyczy w lwiej części Kodeksu cywilnego. Poruszamy także kilka istotnych wątków związanych z robotami budowlanymi w zamówieniach publicznych.

"Umowy o roboty budowlane 2.0" adresowane są do właścicieli firm, członków zarządów spółek, dyrektorów, kierowników kontraktów/budowy/robót, project managerów.

Przez 7h omawiamy następujące bloki tematyczne:

  1. ryczałt i roboty dodatkowe
  2. wadliwość i nieterminowość robót
  3. odbiory
  4. odstąpienia
  5. kary umowne
  6. rękojmia i gwarancja

Koszt udziału w szkoleniu uzależniony jest od ilości kupowanych biletów oraz terminu rejestracji.

Early birds - do 5 tygodni przed szkoleniem

1 osoba - 849 zł

2 osoby - 779 zł/osobę

3 i więcej osób - 719 zł/osobę

Sprzedaż regularna - zamykana na 5 dni przed szkoleniem lub z momentem wyczerpania liczby miejsc

1 osoba - 949 zł 

2 osoby - 879 zł/osobę

3 i więcej osób - 819 zł/osobę

Podane kwoty stanowią ceny netto.

Otwarta jest już rejestracja na wszystkie szkolenia.

Zakupu biletu dokonuje się przez opłacenie faktury proforma albo faktury VAT. Dokument wystawiam niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia na adres szkolenia@kancelariamroz.pl. W przypadku firm i instytucji posługujących się sformalizowaną procedurą zakupową dostosowujemy się do tej procedury.


Mapa szkoleń


Szczegóły i opinie o szkoleniu - https://sway.office.com/oyucwndNktyeFFEQ?ref=Link