Ponieważ sami jesteśmy wzrokowcami oddajemy w Państwa ręce komplet infografik, które krok po kroku pokazują wymogi, jakie należy spełnić dla skutecznego zgłoszenia podwykonawców inwestorowi. Dotyczą one zarówno rynku prywatnego, jak i zamówień publicznych.


Inwestycje prywatne



Zamówienie publiczne - roboty budowlane



Zamówienie publiczne - usługi i dostawy