Link do nagrania webinaru

Prezentacja

Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący wykonania kanalizacji (z zaznaczeniem istotnych fragmentów).