Rozróżnienie między kaucją gwarancyjną a zatrzymaniem wynagrodzenia nie jest problemem czysto teoretycznym. W praktyce decyduje o możliwości dochodzenia zapłaty od inwestora przez podwykonawcę. Niżej znajdziesz materiałów dotyczących sporów sądowych między podwykonawcami a inwestorami o zwrot zabezpieczeń zatrzymanych z wynagrodzenia podwykonawcy przez (generalnego) wykonawcę.


Podcast
Prezentacja

Odpowiedzialność inwestora za zwrot zabezpieczenia utworzonego przez wykonawcę z wynagrodzenia podwykonawcy - PREZENTACJA


Zbiór orzecznictwa

Odpowiedzialność inwestora za zwrot zabezpieczenia utworzonego przez wykonawcę z wynagrodzenia podwykonawcy - ORZECZNICTWO