W kolejnym odcinku podcastu "Prawnik na budowie" partnerzy kancelarii Aneta i Łukasz Mróz dzielą się propozycjami konkretnych rozwiązań do uwzględnienia w kontrakcie budowlanym.
Jakie przykłady puzzli do dołożenia do układanki warunków umowy znajdziecie Państwo w nagraniu?


Aneta Mróz:

Przedmiot umowy - znaczenie i standard oględzin

Terminy realizacji - automatyzm przesunięć terminowych adekwatność przesunięć harmonogramu

Roboty dodatkowe - limitowanie obowiązku przyjmowania bonusowych prac

Wykonanie zastępcze - skrócenie procedury wprowadzenia wykonawcy zastępczego zasady rękojmi/gwarancji jakości przy wykonawstwie zastępczym

Zabezpieczenia - dedlajn utrzymania kaucji gwarancyjnej

Odbiory - brak wymogu bezusterkowości klarowana siatka pojęciowa zakończenie/wykonanie/oddanie/odbiór

Wynagrodzenie - czasowe wstrzymanie robót przy nieterminowych rozliczeniach

Kary umowne - określanie kary w kontraktach obmiarowych kary etapowe zamiast jednej za termin końcowy

Odstąpienie - pewna klamra zamykająca czas na umowne odstąpienie od umowy

Rękojmia - przedłużenie okresu przy wystąpieniu wad
Łukasz Mróz

Przedmiot umowy - odpowiedzialność wykonawcy za błędy projektu

Terminy realizacji - adekwatność przesunięć harmonogramu

Roboty dodatkowe - wycena ponadprogramowych prac

Wykonanie zastępcze - zasady rękojmi/gwarancji jakości przy wykonawstwie zastępczym

Zabezpieczenia - czas na skorzystanie z kaucji gwarancyjnej

Odbiory - klarowana siatka pojęciowa zakończenie/wykonanie/oddanie/odbiór

Wynagrodzenie - wstrzymanie płatności przy zgłoszeniu przez podwykonawców roszczeń do inwestora

Kary umowne - kary etapowe zamiast jednej za termin końcowy

Odstąpienie - konkretne skutki odstąpienia

Rękojmia - możliwość bezpośredniego zwrócenia się przez inwestora do podwykonawców